A Három Kincs művelése

A három kincs 三 寶 művelésének több szintje létezik.  Jing 精, Qi 氣, Shen 神 vagy másképpen nevezve: felső dantian上丹田, középső dantian 中丹田, és alsó dantian 下丹田. Mindhárom mező fogalomköre tágas a megvalósítás szempontjából. Mindhármat művelni érdemes és nem szem elől téveszteni az összhangjukat ill. az egyenlő arányban való fejlesztésüket. Meglátásaimat innentől személyes tapasztalatok szülték és csak itt ott támaszkodnak mesterek tanításaira. Számomra olyannyira hasznosnak lettek ezek az elméletek, hogy meg szeretném osztani más gyakorlókkal is!

Ahogy a test művelésének is több módja lehetséges ez így van a szellemmel is. Egyenlőre bővebb kifejtés nélkül felfedem a rendszert, ami magába foglal több olyan elméletet, gyakorlatot és irányzatot, amik itt nem ellentmondanak, hanem megférnek egymás mellett. Ezentúl remélhetőleg rávilágít arra, hogy több síkból állunk és azon belül is vannak szintek. Ha valamit fejlesztünk vagy tanulunk magunkról, akkor tudjuk hova dolgozunk, melyik fiókban van a helye és honnan ered!

Egy dantian több részből áll, van Égi, Földi és Emberi oldala. Például a felső dantien képes összpontosítani, kiterjedni, gondolkodni, fejlődni, dönteni. Ez mind igen különböző dolog attól hogy ugyanaz a központ. A céljaink között is szerepelnek Égi célok, amik szép ideális állapotokat, eszméket tartalmaznak, és Földi célok, amik a munkahelyre való beilleszkedést tartalmazzák. Emberi célok, amik a barátainkkal családunkkal folytatott kapcsolatainkat tartalmazzák. Ez a három halmaz, mindennemű céljainkat tartalmazza. Ugyanezt a hármasságot alkalmazhatjuk a középső és alsó dantian-re is!

Munka a három dantian-el

上丹田

  1.  jelenlét, gondolatnélküliség, a szellemi állapotok kezdete, tér és fény élmények
  2. gondolatok átalakítása, szemléletmódunk rugalmassá tétele a régi dolgok elengedése, új befogadása
  3. gondolkodás, tanulás, elméletek, elvek összehasonlítása, vizsgálása összekapcsolása

中丹田

  1. érzelmeink szabadsággal átlényegítve, lassú pulzáló légzés, áramlás
  2. érzelmeink átalakítása, tudatos megváltoztatása a tapasztalataink által
  3. érzelmeink átélése, elfogadása mélyére menése, felvállalása

下丹田

  1. a test könnyed állapotának elérése és a könnyűség fenntartása
  2. erő és rugalmasság egyensúly és ügyesség elérése a testtel
  3. helyes táplálkozás és életmód

Mindhárom szinten belül megtalálható mindhárom szint.

A dantian-ek eredendő minőségeinek megtalálása

Egy másik megközelítésben mindhárom dantian-nek, van egy eredendő tulajdonsága. Ahogy minden dolognak a világban úgy az embernek is van funkciója a világban, ezáltal objektív tulajdonsága. Tervezve lett valamire, valamilyen céllal. Ezek meghatározása most nem szükséges, de a funkcióinak, tulajdonságainak, képességeinek, lehetőségeinek felfedése viszont igen. A dantian-ek művelésével visszatalálunk azok eredeti minőségeikbe. Az eredeti minőségeiket az ég előtti 先天 világból hozzák, viszont a megjelenésük itt az ég utáni 後天 világban, már kettős. Yin és Yang különvált, és tovább osztódva egyre komplexebb dolgokat hoztak létre. Három lehetséges lépcsőfokát mutatom be, az egyszerűből a bonyolult felé vezető útnak. Az eredendő minőséget Yang-nak nevezzük (fehér), az ég utáni világban megjelenő párját pedig Yin-nek (fekete).

 

man1

 

A három dantian fogalomkörét most leszűkítettük egy-egy szóra, mint tudatosság, változás és növekvés. Ez a három összetevő megjelenése az ég utáni világban, megszüli párját és így gondolatokként,  érzelmekként és tettekként is megjelenik. Tartalmazza eredetét, de megjelenése már átformálta. Mindazonáltal eredendően egyek, még ha különböznek is egymástól, néha ellenpólusként mutatkozva. Választani közöttük és csak egyik oldalt preferálni nem lenne bölcs dolog.

man2

A tudatosság és a gondolatok együtt megjelenésének is van egy természetes állapota, ezt a Yang oszlop mutatja. De mihelyst megjelenik valami eredendő, megjelenik annak (ellentét, pontosabban Yin) párja is! A gondolatok és a tudatosság együtt, megszüli a kíváncsiságot. A kíváncsiság pedig mint ég előtti világból származó és átalakult létező, megteremti ismét párját, a kételyt. Mindhárom szinten hasonlóan megy végbe.

man3

Majd ismét a Yin megszüli Yang párját (a kétely a hitet), a Yang pedig Yin párját (a kíváncsiság az akarást). Tovább ugyanígy mindhárom szinten. Ez a teremtés láncolatához hasonló, fraktál elvnek is nevezhető. A lényege végtelen egyszerű, mondhatnám úgy is: Ha valami megjelenik, annak megjelenik a helyzete is a világban. Létrehozva ezzel Yin és Yang párjainak végtelen sokaságát. Minden visszavezethető Az első lépésre, amiből a tízezer létező létrejött. Ezt egy régi és egy új példával is alátámasztanám. A régi példa természetesen a Változások Könyve 易經 amiben 64 hexagrammig elmélyülhetünk a variációkban. Minden hexagrammot hat darab, Yin vagy Yang vonal alkot. A másik új keletű példa a számítástechnika, ahol 0 és 1 alkot igent és nemet, a bit-ek byte-okat, majd megabyte-okat és a végén képesek vagyunk egy monitoron, távolról megírt blogot olvasni vagy videót nézni. Ki gondolná, hogy egy filmnek az alapja (a 0 és 1) a Yin és Yang?

Megpróbáltam kifejteni az ember legfontosabb összetevőinek eredetét és a velük való munkának a lehetőségeit. Ezeket a nap minden percében igyekezzünk a gyakorlatban is hasznosítani, hogy megélésük által újabb összefüggéseket fedezhessünk fel eredendő tulajdonságaikkal kapcsolatban, ezáltal megismerve a lényt akiben lakunk.

Ne feledjük ha csak gondolkodunk valamiről, akkor még nem valósítottunk meg semmit belőle. De gondolkodás nélkül a megvalósításnak nekiállni, balga dolog.