Tai Ji Quan

Bevezető

Ha valaki megkérdezné, mi az a Taiji, akkor úgy mesélnék róla, hogy ne érintse meg túlságosan a hallgatót a lelkesedésem, közben ne kelljen nagy és szép szavakat használnom amivel csodálatosságát fejtegetem. Inkább olyan betekintést mutatnék, amiben meglátható a saját életünkben létrejött igazán valódi pillanataink összetevői. Majd azt mondanám, hogy ezeknek a pillanatoknak a megéléséhez és megértéséhez vezető egyik út a Taiji.

Évek óta mondogatom a mondatot hogy a Taiji célja Yin és Yang egyesítése, igazából ennyi az egész. A továbbiakban arról szeretnék írni, hogy hogyan érthető és élhető ez meg és ahelyett, hogy az általam hallott, olvasott, tanult igazságokat és ismereteket ismételgetném, megpróbálok a saját tapasztalataimra támaszkodni, abból kiindulni és pontosan addig elmenni a témában amíg azok tartanak. Ez egy személyes megélése, megfogalmazása a Taijinak ami alább következik, aki erre kíváncsi az olvassa tovább!

 

Három Kincs

A Taiji az emberrel foglalkozik. Először fel kell hívnom a figyelmet, három fontos összetevőre, ami nélkül önmagunk megértése, fejlesztése hasztalanná válik, vagy tévútra vezet a Taiji szerint. Ez a három összetevő, három Ajándék, három Kincs, három Isten, akik szövetségéből létrejöhetett az a személy akit önmagunkként emlegetünk.

  1. Jing 精: Életerő, teremtő, mennyiségi, testi, földi
  2. Qi 氣: Életenergia, tápláló, mozgási, érzelmi, emberi
  3. Shen 神: Szellem, irányító, minőségi, szellemi, égi

Sok helyen olvashatjuk és értelmezhetjük ezek kapcsolatait és fogalmaik, halmazaik határait. Mindez helyes megértés felé vezető út. De itt most nem lesz ez kifejtve, és még amennyire lehet el is térek a szokványos felállástól,  újdonsággal megfűszerezve az jelentésüket.

A három kincs egyesüléséből jött létre az ember. Sokáig azt hittem, hogy én létezem, én tartalmazom Őket, de valójában Ők hárman léteznek, és én vagyok a következmény. A megismerésünk analizáló összehasonlító, megkülönböztető, egyesítő, átalakító. Akkor tudunk valamit megfogalmazni, ha van mihez hasonlítanunk, vagy van mivel szembeállítanunk (Yin és Yang). Önmagunk megismerése is így lesz teljes. A testünket az érzéseink kötik össze az értelemmel. Bármelyik fejlesztése előtt érdemes figyelembe venni a minket alkotó összes összetevőt. Hibás szemlélethez vezet amikor egyikben túl sok élményt szerezve, szinte teljesen azonosítjuk magunkat vele.

Egyesülése a Három Kincsnek

A Taijiban egyesülnek a minket alkotó összetevők. Megfelelően bemelegített egészséges jól táplált test ami erős és rugalmas (jing), képessé válik a légzés által olyan minőségű és terjedelmű finom energiát keringetni (Qi) amiben a szellemünk (Shen) az ugráló gondoltok átalakulását érheti el. A rendszer minden összetevője fontos, hogy a tiszta teret és fényt képesek legyünk észrevenni a önmagunkban és a külvilágban. Így tapasztalhatjuk, hogy mindennek az alapja egységes és rendezett. Ebből ered a sokasága a dolgoknak. Tehát külső és belső egybeforrni képes ezen a szinten. Ez úgy megy végbe, hogy a felső központban (Shen) létrehozott energiaminőség, hatással lesz a keringésre, illetve a keringetett energia minősége (Qi) fog megváltozni. Ez az energia szétterjed és kapcsolatba lép a testel (jing), táplálva azt. Látható hogy az út a hármas lépcsőn keresztül oda, majd vissza vezet. Mintha a születésünk mintájára alkalmaznánk a folyamatot, egy újabb átalakulásra. A munka három szinten zajlik párhuzamosan testben, légzésben, szellemben.

Yin És Yang Egyesítése

Miközben a három kincset egyesítjük, végbemegy Yin És Yang egyesítése is, amikor az anyag a szellemmel kel házasságra. A megfoghatatlan a megfoghatóval. A két legtávolabbi, legszélső “ellentét”. A három egyesítésének módszere a Qi művelésével, az Emberi szint művelésével megy végbe. Yin és Yang egyesítése a Tudat és az anyag újra egyesítése, a nagy egész megteremtése. Mindent kell hogy tartalmazzon, semmi sem hagyható ki belőle, mégis csak két összetevővel dolgozunk. A folyamat úgy megy végbe, hogy egyikből a másikba kell alakítanunk az egyiket, majd újra az eredetibe. Mondhatnánk hogy megtanítjuk neki hogy az ellentétje is képes lenni. Majd ugyanezt a másik összetevővel is megtesszük majd kettőjüket (Yin és Yang) összeengedjük, egyesülni.

A gyakorlatban minden egymásba van fonódva, nem elkülönülve kell gondolnunk az összetevőkre (Yin és Yang, Jing, Qi, Shen). Hiszen gondolkodni a fogalmakról lehet, amiket belőlük alkottunk, de ezek nem önmaguk az összetevők. A helyes módszer az összetevők életre keltése, megjelenítése és a velük való “gondolkodás”, pontosabban próbálkozás. Szükséges még a művelethez testi szinten az egészség, érzelmekben a lehetőség, és gondolatokban a megértés általi, jó értelemben vett szelídség.

A gyakorlatban:

  • Jing(test): Helyes bemelegítés (Yang) fa állás (Yin) formagyakorlat (Finom Yang)
  • Qi(légzés): Felébresztése (Yang) Elmélyülő (Yin) Pulzáló ritmus (Yin és Yang)
  • Shen(szellem): Gondolatnélküliség, elcsendesülés (Yin) kiterjedés, jelenlét (Yang) Végtelen tér és fény (Finom Yin)
Jelenleg így látom a Taijit, ami ezekben a folytatokban segítőm és tanárom.

Sokféle elmélet olvasható ezekről, szinte mindegyik szimbólumokkal teli, hiszen konkrétan nehezen megfogalmazható. Én is egy ilyen szimbólumok által megértett folyamatot kerestem a létezés, az ember működésében. Azonosítottam a feltételezett szavakat a tapasztalásokkal és a tapasztalatokat használtam gondolkodásra nem a szavakat. Félreértésekre sajnos van lehetőség. Magam is beleeshettem ilyenekbe. Ez az írás is lehet hogy épp egy ilyen. De az is lehet hogy Hasznos útmutató, vagy a megértésben egy segítő láncszem.