Létkerék a gyakorlatban 1.rész

Létkerék a gyakorlatban 1.rész

Az egyik legfontosabb képi ábrázolás

Egy műelemzésre invitállak, ahol egyetlen képet fogok bemutatni különböző megjelenéseiben. Létezik egy képi ábrázolás, ami a teljes világunkat részletesen bemutatja és beavat a működésének lényegébe, minden részlete szimbólumokat rejt és tanítást hordoz a világunkról. Ezt az ábrázolást a felébredett Buddha maga alkotta és hagyta világunkra, hogy térképként szolgáljon azoknak, akik a nemtudás és szenvedés illúzióit nem érzik otthonuknak. Benne foglaltatik az igazság és az út, amivel elérhető az.

Egy olyan képről beszélünk, ami talán kivétel nélkül minden Buddhista kolostornak a falán megtalálható. Fontos üzenetet hordoz, mindegyik verzió azonos lényeget ábrázolva, ugyanazon instrukciók alapján, de számtalan alkotó által különböző módon megfestve. Sokszor nagy méretben a kolostorok külső falán található, hogy aki messziről látja, az is szembesüljön a tanításával és mindannyiszor emlékeztesse a benne foglalt igazságra. A szimbólumok ismeretével kivezet a szenvedés világából, avagy felébreszti alvó szellemünket egy tágasabb valóságba. Éppen ezért az egyik legfontosabb ábrázolások közé sorolható. Fontos azt is tudni róla, hogy a lényeget ábrázolja a legegyszerűbb, bárki számára felfogható módon. Nem a magas szint tanításáról szól, hanem mindennek az alapja, lényege, amire majd építhetünk később. Az alap hiányában pedig összedőlnek az épített elemek.

Kétféle módon bemutatva

Kétféleképpen fogok beszélni a kép jelentéséről, egyrészt amit a szimbólumok tanításai magukban rejtenek, tőlem telhető leghitelesebb módon kifejtem. Ezeknek tanítások, könyvek, előadások a forrásai, amit szorgos munkával tanulmányoztam.

Másrészt szeretnék ismertetni egy lehetőséget, amivel mindennapi gyakorlatunkká tudjuk tenni a benne foglalt tanítást. Ilyen módon életre is kelthetjük saját boldogulásunk egy tágabb és valódibb tapasztalását. Ezek saját tapasztalataimon és megértéseimen alapulnak, nekem nagyon sokat segítettek, remélem neked is segítenek majd.

Fogadd olyan szeretettel és nyitottsággal, amivel én igyekeztem megalkotni ezt a tanulmányt. Közben józansággal vizsgálj meg minden részletet, mert lehet, hogy erőfeszítéseim ellenére belekerült némi hiba. Ez a józanság mindig hasznos és segít elkerülni az elvakultságot is.

A különbözőségek azonossága

A létkerék vagy eredeti nevén Bhavacsakra (szanszkrit) vagy Khor lo (tibeti) számtalan változatban létezik, mégis jelentésük azonos.

Minden ábrázolás egy kereket tartó lényt jelenít meg, ahol a küllők között jelenik meg a hat világ, amit bejárhatunk vagy bele születhetünk. A kerék peremén – ami egy szekér kerekeként a talajhoz ér – a függő keletkezés tizenkét láncszeme található, ez a kötődést és ezáltal a rabságot mutatja be, a szenvedéseink különböző formáihoz, amibe bele vagyunk ragadva, folyton újra megmérgezve magunkat az egymás után következő rabságot okozó állapotokba.

A kerék tengelyét, közepét, magját, tehát egyben lényegét is, a három alapvető méreg foglalja el, amiből minden szenvedés ered, ez az oka minden problémának, ha ez a három méreg, tehát a kocsi tengelye megszűnne, akkor ahogy a kocsi kereke is elgurulna, úgy a szenvedés is megszűnne minden világban. Ezt a tengelyt veszi körbe az a “csapágy”, amiben létrejön a forgás és változás, ez a karma, erényes és erénytelen tettek, szavak és gondolatok egybefüggő, fekete és fehér köríve. Mint két félkör fogja át a középen lévő alapvető mérgeket. Amikor mellőzi, akkor jó karmát termel, amikor hagyja őket megnyilvánulni, akkor rossz karmát teremt. A karma itt úgy jelenik meg, mint a lift, ami vagy felfelé vagy lefelé visz a hat világbirodalomban, könnyebb vagy nehezebb életet eredményezve, de mindvégig a létkerék belsejében tartva.

A kép legfelemelőbb része kívül esik a keréken és az azt tartó lényen, ez nem más, mint maga Buddha vagy valamilyen megjelenése, aki mutatja, hogy ki lehet szabadulni a szenvedés illúziójából.

Összegzés

Tehát a lényegét összegezve látható, hogy létezik egy felébredés vagy megszabadulás, ami az egész képnek az értelmét, mondhatni célját alkotja. Ugyanígy léteznek a szenvedéssel teli állapotok is, amiknek megismerhetőek az okai a kép különböző részletei által. Ha ezeket az okokat nem hozzuk létre, akkor kidob magából a szenvedés kereke. Mondhatjuk úgy is, hogy felébredünk a szenvedés illúziójából a valóságba, amiben mindez mulandóként megjelent.

A következő részekben részletesen megvizsgáljuk az egyes elemek jelentését és az ebből eredő lehetőségeket a felébredéshez. Ha van kedved, tarts velem a következő epizódban is!